تبلیغات


 شرایط و انواع عضویت در انجمن

عضویت پیوسته:

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته گردشگری، هتلداری، میراث فرهنگی، صنایع دستی، پذیرایی (غذا)، جاذبه ها (معماری، هنر، تاریخ و جغرافیا)، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، برنامه ریزی، اقتصاد، حقوق، مدیریت، ارتباطات، مطالعات فرهنگی، مردم شناسی، مدیریت گردشگری و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته درآیند.

عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مربوط به گردشگری شاغل باشند.

عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته های مربوط به گردشگری و مولفه های اصلی آن به تحصیل اشتغال دارند.

عضویت افتخاری:

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مربوط به گردشگری حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند.

اعضای موسساتی (شخصیت های حقوقی):

سازمانهایی که در زمینه علمی و پژوهشی مربوط به گردشگری فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های گردشگری می توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته درآیند.

تبصره 2: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

  نام
  نام خانوادگی:
    کد ملی
  مدرک تحصیلی
  نام دانشگاه
  رشته تحصیلی
  استان
  آدرس
  کد پستی
  تلفن
    پست الکترونیک
  شغل:
  سابقه کاری:
     


© itsairan.ir.تمامی حقوق متعلق به  انجمن علمی گردشگری ایران می باشد
Design & Powered by: AfrandGroup