فصلنامه شماره های چهارم و پنجم گردشگری و توسعه

فصلنامه شماره های چهارم و پنجم گردشگری و توسعه
کدخبر :1337
تاریخ : دوشنبه 16 آذر 1394
ساعت: 8 : 12 
 


به اطلاع می رساند  فصلنامه های شماره های چهارم و پنجم ”گردشگری و توسعه“  مربوط به فصول پاییز و زمستان1391 به چاپ رسید.