گزارش تصویری نخستین سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی

گزارش تصویری نخستین سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی
کدخبر :1400
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395
ساعت: 58 : 9 
 

نخستین سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی 17خرداد با حضور اساتید داخلی و خارجی در دانشگاه علم وفرهنگ برگزار شد.