تبلیغات


کتاب توسعه پایدار گردشگری منتشر شد
 
کتاب "توسعه پایدار گردشگری(از مفهوم تا عمل)" به قلم دکتر اکبریان رونیزی و دکتر رضوانی منتشر شد.
تاریخ : چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395
ساعت: 39 : 8  
بازدید کنندگان : 2113 نفر
  نسخه چاپیکتاب "توسعه پایدار گردشگری(از مفهوم تا عمل)" به قلم دکتر اکبریان رونیزی(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز) و دکتر رضوانی(عضو هیا علمی دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگری ایران) در 273 صفحه تنظیم و توسط انتشارات دانشگاه شیراز منتشر شده است.

در مقدمه این کتاب آمده است: به هر حال امروزه  توسعه پایدار گردشگری موضوعی است که فصل مشترک تمامی انواع گردشگری و  همه حوزه های علمی مرتبط با آن است. همچنین به همان نسبت که گردشگری گسترش می باید و تعداد گردشگران  داخلی و بین المللی و درآمد حاصل از آن افزایش می یابد، موضوع توسعه پایدار گردشگری و  ضرورت تهیه و اجرای برنامه ها و اقدامات ضروری برای پایداری فعالیت های گردشگری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی اهمیت بیشتری می یابد.

در سال های اخیر هر چند کتابهای متعددی در زمینه گردشگری  تالیف و ترجمه  شده و مباحث مربوط به توسعه پایدار گردشگری نیز  در آنها  اشاره شده  است ، ولی با توجه ظهور مباحث جدید  در این حوزه و به دلیل اینکه موضوعات مربوط به ابزارها و فنون پایداری گردشگری و نیز  تجارب عملی در زمینه گردشگری پایدار کمتر  بحث شده است، ضرورت تالیف کتاب حاضر  مطرح شد.

مباحث کتاب حاضر در پنج فصل به شرح زیر سازماندهی شده است که از مبانی و مفاهیم توسعه پایدار گردشگری شروع شده و با معرفی روش ها و فنون ارزیابی پایداری گردشگری ادامه یافته و در نهایت به شناسایی تجربیات عملی در راستای توسعه پایدار گردشگری خاتمه می باید.

در فصل اول کلیات  مربوط به توسعه پایدار گردشگری معرفی شده و مطالب مقدماتی و ضروری مربوط به ماهیت و ابعاد  گردشگری و  توسعه پایدار و نیز رابطه بین آنها  بررسی شده است.

در فصل دوم به موضوع گردشگری و توسعه اختصاص دارد و در آن ابتدا  نظریه های مربوط به توسعه شامل  نوسازی، وابستگی، لیبرالیسم اقتصادی و  نیز دیدگاه های توسعه جایگزین  و ارتباط آن ها با گردشگری بررسی شده است، و سپس اثرات گردشگری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی  همراه مباحثی در زمینه مدیریت اثرات گردشگری و رویکردهای موجود در این زمینه به بحث گذاشته شده است.

فصل سوم  به مفاهیم و ابعاد توسعه پایدار گردشگری می پردازد. در این فصل  ابتدا  اهداف، ابعاد و اصول  مورد بررسی قرار گرفته وسپس موضوع دست اندرکاران، ظرفیت تحمل و کدهای اخلاقی گردشگری به بحث گذاشته شده و در نهایت مباحث مربوط به شراکت عمومی-خصوصی در گردشگری و مدیریت بازدید کنندگان و همچنین برنامه ریزی فضایی در راستای توسعه پایدار گردشگری مطرح شده است. 

فصل چهارم به ارزیابی پایداری توسعه گردشگری می پردازد و در آن سعی شده تا خوانندگان محترم را با مفاهیم، روش ها  و تکنیک های مربوط به سنجش و ارزیابی  پایداری در توسعه گردشگری  آشنا نماید.

فصل پنجم به توسعه پایدار گردشگری در عمل پرداخته است. هدف این فصل آشناسازی خوانندگان محترم با تجارب جهانی در زمینه توسعه پایدار گردشگری است. در این راستا اقدامات و فعالیت های انجام شده در عمل برای پایدار سازی توسعه گردشگری در مناطق مختلف جهان بررسی شده است.

امید است مطالعه کتاب حاضر برای پژوهشگران و دانشجویان رشته های مرتبط با گردشگری مفید باشد و بخشی از نیازهای آموزشی و پژوهشی آن ها را در زمینه گردشگری پایدار تامین نماید.© itsairan.ir.تمامی حقوق متعلق به  انجمن علمی گردشگری ایران می باشد
Design & Powered by: AfrandGroup