تبلیغات

به مناسبت روز جهانی گردشگری
انجمن علمی گردشگری ایران بیانیه صادر کرد
 
گردشگری به عنوان رکن چهارم اقتصادی جهان چنان گسترده و پیچیده شده که می تواند به مثابه کانون پژوهش های دانشگاهی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، طبیعی و سیاسی تلقی گردد.
تاریخ : سه شنبه 06 مهر 1395
ساعت: 27 : 14  
بازدید کنندگان : 1009 نفر
  نسخه چاپی  گردشگری در حال حاضر به عنوان موفق ترین شکل سازمان یافته فعالیت های انسانی در عرصه جهانی قلمداد شده و به عنوان رکن چهارم اقتصادی جهان چنان گسترده و پیچیده شده که می تواند به مثابه کانون پژوهش های دانشگاهی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، طبیعی و سیاسی تلقی گردد.

گردشگری همواره تنها حوزه ای بوده که گستره جغرافیایی آن را مرزهای سیاسی کشورها، تقسیمات اداری و قلمروهای قومیتی تعیین نکرده و"برای همه" حرکتی اصلی به منظور دستیابی به سطح بالاتری از کیفیت زندگی قلمداد می گردد که ابعاد معنوی، مردم شناسی، فلسفی، روانشناسی، اقتصادی، فرهنگی و... در آن غیرقابل چشم پوشی بوده و در زمره نسل سوم و چهارم حقوق بشر قلمداد می گردد.

به نظر می رسد؛ شعار "گردشگری برای همه" که در سال 2016 از سوی سازمان جهانی گردشگری اعلام شده ضمن تاکید بر ماهیت پیچیده و مفهومی گردشگری دربرگیرنده مولفه های اصلی حقوق بشر بوده و بر ترویج و تسهیل ارتباطات و تعامل میان تمامی افراد در تمامی مکان ها و نهایتاً گسترش صلح جهانی تاکید دارد چرا که گردشگری یکی از مولفه های اصلی حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر 16 دسامبر 1948 و در میثاقین حقوق سیاسی- مدنی و فرهنگی- اقتصادی به آن اشاره شده و امروزه به لحاظ ابعاد مختلف آن اهمیتی مضاعف نیز یافته است.

خوشبختانه موقعیت و تنوع کم نظیر جغرافیایی کشور، وجود ذخائر گسترده طبیعی، تنوع زیستی، فرهنگ غنی، پیشینه و تاریخ کهن، ایران اسلامی را به مقصدی با ارزش در حوزه های مختلف: گردشگری فرهنگی- تاریخی، طبیعی-اکوتوریسم، معنوی- مذهبی، پزشکی- سلامت و... تبدیل کرده و این سرزمین را مستعد میزبانی از گردشگران حوزه های مختلف نموده است که البته توسعه پایدار آن مستلزم تلفیق دانش و مهارت با استفاده از منابع انسانی دانشگاهی، متخصص، تجربی و برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مطلوب است.

سرآمدی و شایستگی ایران اسلامی درحوزه گردشگری همگام با توسعه جهانی در گرو توجه به مسائل زیر است:
-    توسعه و تجهیز پایدار مقاصد گردشگری جدید با معیارهای بین المللی
-    اهمیت قائل شدن به سیاست های توسعه پایدار گردشگري در تمام حوزه ها
-    ایجاد و تشکیل شبکه همکاری های مشترک بین المللی در حوزه گردشگری
-    توجه به منطقه بندی و آمایش گردشگری درپهنه سرزمين
-    تقویت و توسعه تعاملات قومیتی، منطقه ای و جهانی در عرصه گردشگری
-    حفاظت از طبیعت، فرهنگ و جوامع محلی
-    توجه به دانش گردشگری و مدیریت تلفیق آن با مهارت های لازم جهت حصول نتیجه مطلوب
-    بهره برداری بهینه از دانش آموختگان حوزه گردشگری
-    توجه به اهمیت برندسازی مقاصد گردشگری کشور براساس اصول علمی و تخصصی
-    ترویج گردشگری ایران با رویکردهای جدید در جهان
-    اهتمام به توسعه و ترویج معنویت در تمام گونه های گردشگری
-    توجه به کسب و کارهای نوین در حوزه گردشگری و مقوله کارآفرینی
-    توجه به اهمیت موثر اقتصادی و اشتغال زایی گردشگری برای زنان و جوانان
-    بهره برداری از قومیت ها و فرهنگ های متفاوت به عنوان یک مزیت رقابتی در حوزه گردشگری
-    توسعه و تجهیز سایت های گردشگری کشور به امکانات مورد نیاز کم توانان جسمی
-    توجه توامان به مقصد های گردشگری و بهبود و رفاه در مسیرها
-    تشويق، تسهيل وتسريع مشاركت بخش خصوصي در حوزه گردشگری
-    تربیت نیروهای انسانی کارآمد و توانمند در حوزه گردشگری
-    توجه به بخش زیرساخت های حوزه گردشگری و هتل داری با استانداردهای بین المللی
-    برنامه ریزی بهینه برای جذب سرمایه های بین المللی در حوزه گردشگری و هتل داری
-    مدیریت علمی و تخصصی فرآیند گردشگری

در جهان امروز که محيط زيست، توسعه، صلح، ميراث مشترك بشريت، ارتباطات و كمك‌هاي بشردوستانه نسل جدید حقوق بشر تلقی می گردد؛ گردشگری از قابلیت های لازم جهت ایجاد شرایط مطلوب برای به حداکثر رساندن توانایی شهروندان در مسیر توسعه پایدار جوامع با درنظر داشتن مولفه های یادشده، برخوردار بوده و بهترین پیام آور صلح، مشارکت و دوستی در جهان است.

انجمن علمی گردشگری ایران به عنوان مهم ترین و موثرترین تشکل علمی گردشگری در کشور و با بهره مندی از حضور اندیشمندان، دانش آموختگان و دانشجویان حوزه گردشگری ضمن تبریک روز جهانی گردشگری آمادگی کامل خود را در جهت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مبتنی بر توسعه پایدار گردشگری و ترویج "گردشگری برای همه" با رویکرد تضمین پایداری محیطی و فرهنگی مقاصد گردشگری ایران اسلامی اعلام می دارد.


محمد حسین ایمانی خوشخو
رییس انجمن علمی گردشگری ایران

© itsairan.ir.تمامی حقوق متعلق به  انجمن علمی گردشگری ایران می باشد
Design & Powered by: AfrandGroup