تبلیغات


انتشارچهارمین شماره از دومین دوره فصلنامه پژوهشی گردشگری و توسعه
 
شماره بهار نشریه پژوهشی گردشگری و توسعه منتشر شد.
تاریخ : دوشنبه 02 مرداد 1396
ساعت: 10 : 11  
بازدید کنندگان : 1443 نفر
  نسخه چاپیجدیدترین شماره (دوره 2، شماره 4، بهار 1396) فصلنامه پژوهشی گردشگری و توسعه منتشر شد. در این شماره مقالات زیر ارائه شده اند.
1-عوامل مؤثر بر رضایت کلی با نقش میانجی ارزش ویژة برند مقصد گردشگری مورد مطالعه: گردشگران بازدیدکننده از کاخ گلستان در تهران

2-بررسی اثرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی شهروندان مطالعة موردی: شهر یاسوج

3-به کارگیری ابزارهای بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری مورد مطالعه: هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی استان کردستان

4-تبیین عوامل مؤثر بر سطح حمایت ساکنان شهر تبریز از توسعة گردشگری (با تأکید بر ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی)

5- تأثیر اقدامات بازاریابی مبتنی بر ارتباط متقابل آژانس‌های مسافرتی بر رفتار خرید بسته‌های ایران‌گردی مورد مطالعه: آژانس‏های مسافرتی شهر تهران

6- ایجاد خدمات اقامتی تجربه‌محور از طریق باززنده‌سازی خانه‌های تاریخی نمونة موردمطالعه: محلة تاریخی علی‌قلی‌آقا، اصفهان، ایران

7-بخش‌بندی بازار برمبنای مزایای موردانتظار شهروندان مشهد برای انتخاب مقصد گردشگری

8- تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه و تکامل مقصدهای گردشگری

9- اولویت های اصلاح نظام مالیاتی ایران با تاکید بر فعالیت‌های گردشگری (رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری)

10-شناسایی مشکلات توسعة صنعت گردشگری استان ساحلی بوشهر و ارائه راهکارهای مناسب


مقالات در سایت http://www.itsairanj.ir قابل دسترس است


© itsairan.ir.تمامی حقوق متعلق به  انجمن علمی گردشگری ایران می باشد
Design & Powered by: AfrandGroup