تبلیغات


بیانیه انجمن علمی گردشگری ایران به مناسبت روز جهانی گردشگری
 
انجمن علمی گردشگری ایران به مناسبت 5 مهرماه روز جهانی گردشگری بیانیه صادر کرد
تاریخ : چهار شنبه 05 مهر 1396
ساعت: 32 : 14  
بازدید کنندگان : 1274 نفر
  نسخه چاپیانجمن علمی گردشگری ایران به مناسبت 5 مهرماه روز جهانی گردشگری بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:


گردشگری  با  اثرات شگرف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در طول 6 دهه پیاپی یکی از پرشتاب ترین و بزرگ ترین بخش های پیشتاز اقتصادی جهان در عصر حاضر است. براساس پژوهش های انجام شده و اعلام شورای جهانی سفر و گردشگری، در سال 2016 گردشگری بین المللی  با  سهم 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی جهان توانسته است برای  بیش از 300 میلیون نفر به صورت مستقیم وغیر مستقیم ایجاد اشتغال نموده و به یکی از بازیگران اصلی عرصه تجارت بین الملل تبدیل شود و این امر در حالی است که اثرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گردشگری در دنیای امروز همپای اثرات اقتصادی دارای اهمیت می باشد. 

بدیهی است؛ رشد روز افزون گردشگری بین المللی و پایداری آن در سطح جهانی به مدد  برنامه ریزی و پشتوانه علمی و توجه به دواصل "پایداری" و "رقابت پذیری" تحقق یافته است. شعار روز جهانی گردشگری در سال 2017 "گردشگری پایدار، ابزاری برای توسعه " انتخاب شده و اهداف دوازده گانه گردشگری پایدار از دیدگاه سازمان جهانی گردشگری عبارتند از:

    پایداری اقتصادی

    رفاه محلی

    کیفیت اشتغال

    عدالت اجتماعی

    رضایت گردشگران

    کنترل محلی

    رفاه جامعۀ میزبان

     غنای فرهنگی

    یکپارچگی کالبدی

    تنوع زیستی

    کارآمدی منابع

    پاکیزگی محیط زیست


اهداف دوازده گانه فوق در ارتباط با پنج ستون اصلی گردشگری پایدار در هر مقصد با محورهای ذیل  مورد بررسی قرار می گیرد تا وضعیت گردشگری پایدار آن مقصد مشخص گردد :

    حکمروایی و سیاست گردشگری

    عملکرد اقتصادی، سرمایه گذاری و رقابت

    اشتغال و سرمایه انسانی

    کاهش فقر

    پایداری محیط طبیعی و فرهنگی

انجمن علمی گردشگری ایران به عنوان جامعه ای علمی با بیش از 1000 نفر از اساتید، دانش آموختگان، دانشجویان و فعالان گردشگری ضمن گرامی داشت روز جهانی جهانگردی، با در نظر داشتن رویکرد فوق و به منظور تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در بخش گردشگری کشور و کسب جایگاه شایسته در گردشگری بین المللی که متاسفانه درحال حاضر فاصله زیادی از آن داریم- بر موارد ذیل تأکید می نماید :

1-    نگاه تخصصی و علمی به گردشگری با بهره گیری از دانش و تجربه صاحبنظران و کارشناسان داخلی و بین المللی

2-    برنامه محوری با توجه به تکالیف قانون برنامه ششم توسعه  از جمله :

•    تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری (ماده 100 قانون برنامه ششم)

•    تهیه والحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح های توسعه ای بزرگ و مهم

•    ساماندهی گردشگری جنگل های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی

•    مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری


3-    ارتقای جایگاه گردشگری در نظام فنی و اجرایی کشور و مطرح شدن تخصصی گردشگری در آن

4-    تدوین سیاست های کلی نظام در خصوص گردشگری

5-    به کارگیری فناوری های نوین در گردشگری و توسعه گردشگری الکترونیکی کشور

6-    توسعه  زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری با رعایت  اصول گردشگری پایدار

7-    ارتقای کیفیت خدمات و توسعه سرمایه انسانی در بخش گردشگری 

8-    مشارکت بخش خصوصی و دولتی و افزایش ارتباط نهادهای علمی و فعالان گردشگری به منظور مدیریت گردشگری داخلی و توسعه گردشگری ورودی

9-    توسعه محصول،تبلیغات و بازاریابی و برندسازی مقاصد گردشگری کشور با توجه به بازارهای هدف

10-     افزایش تسهیلات مالی و جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در بخش گردشگری

11-    ساماندهی آمارهای گردشگری و اجرای طرح حساب های اقماری گردشگری

12-    ساماندهی وضعیت فارغ التحصیلان رشته گردشگری و دیگر رشته های وابسته


انجمن علمی گردشگری ایران

مهرماه 1396© itsairan.ir.تمامی حقوق متعلق به  انجمن علمی گردشگری ایران می باشد
Design & Powered by: AfrandGroup